Carpe Diem Algarve

Go to content

Main menu

CARPE BLOGGEN


Kära Carpare!

Genom en Blog hoppas Arbetsgruppen
få en bättre uppfattning om vad medlemmarna tycker
- samt ge medlemmarna möjlighet att få veta
vad andra medlemmar anser.

Vi ber Er därför att fortlöpande sända oss kommentarer
om vad Ni tycker är positivt resp. negativt med Carpe Diem
- även speciella önskemål eller idéer.

Maila till:  blog@carpediem-algarve.com
Glöm ej att skriva under med namn.


KOM IHÅG att Arbetsgruppen och Medarbetarna arbetar
på ideell basis
utan ersättning.

Kommentarer från Arbetsgruppen resp. Webmaster läggs in med röd text  -
[Kom. AG] resp. [Kom. WM]


Inlägg: tidigare kommentarer längst ner - senaste kommentarer högst upp.
15 December 2015 - från Inge Ringborn/Kassör Arbetsgruppen
KOM: AG: på de 2 förra inläggen från Jan Eklund & Flera gamla medlemmar


Vad får vi ut av detta?
Hej Jan,
Jag ber dig vänligen avsluta denna diskussion, - även om du anser att den är
"i en anda av positivt intresse och stort engagemang för vår klubb".
Tack, - men vi behöver inget "beröm för skickligt utfört arbete", - vi behöver ersättare efter 5-7 års idogt dito.

Du pratar om kapital med intäkter, kostnader, vinster och förluster som om detta skulle gälla ett börsnoterat företag – med flera millioner som insats.
Här gäller det 10 Euro per år, – så skulle jag "drabbas av ogrundade misstankar om att klubbens ekonomi inte sköts korrekt", så får jag enbart ta emot detta enär jag har gjort mitt allra bästa.

Det står bl.a. på vår websida att när som helst och vem som helst av medlemmarna ("uppdragsgivarna"?) kan ta del av bokföringen, som jag alltid har med mig i en pärm till varje sammankomst (lunch/middag).
Ännu har aldrig någon frågat!
En utförlig redovisning i "mail till samtliga medlemmar som betalat in sin medlemsavgift"?
Jag varken har tid eller lust att skriva en sådan, - och jag kan faktiskt inte minnas att du någonsin gjorde detta.

Vi har försökt med några olika slag av enqueter då och då och fått 3-4 svar, samt vid flera tillfällen försökt få medlemmarnas reaktioner och eventuella synpunkter till några förslag, ideér m.m. under t.ex. en lunch, - men även detta har visat sig vara omöjligt.
Så vad med "Medlemsstyrda och Medlemsägda" i vår nuvarande grupp?
 
Äntligen har vi nu själva beslutat oss för att förändra och försöka komma igång med något som för oss verkar vettigt om vi över huvud taget skall fortsätta med Carpe Diem.
Nämligen att legalisera oss som en icke vinstgivande organisation (enligt portugisisk lag) som nu skall arbetas fram med hjälp av den norska Konsuln (portugis) och tillika varande en väl renommerad Advokat.

När du lämnade kassörs-jobbet för snart fem år sedan hade vi 100+ medlemmar som idag har blivit 450+.

Stora restauranger av medelklass är det ont om, och de som finns bara fnyser – i dagens läge - åt 25 Euros luncher.
Vi i arbetsgruppen vill inte degradera oss till buffé-mat och självserverings ställen, - utan vi vill ge medlemmarna bra klass på mat samt god service.

Dina vänner och gamla medlemmar som har ställt frågor och framfört synpunkter p.g.a. att du var kassör för fem år sedan, - varför har de aldrig kommit till mig/oss för att finna svar på sina frågor?
Som jag nämnde tidigare, - så är det ingen idé att i detta läge låta meddela medlemmarna och invänta en reaktion, eftertsom de tar dessvärre ingen ställning och vi får helt enkelt inga konkreta svar eller synpunkter tillbaka.

Jan, .......... - tyvärr måste jag säga att vi alla i arbetsgruppen har fått nog. Det var nära att vi alla tänkte lägga av och stänga Carpe Diem, men Kent och jag har lovat oss själva att åtminstone ta nästa år ut för att på bästa sätt hjälpa de som eventuellt skulle vilja ta över jobbet, - som minst tar en vecka i anspråk under de månader vi har våra träffar.
Det är för den sakens skull som jag ber dig avsluta denna diskussion som enbart skulle eskalera till ingen nytta, och vår Carpe Diem är mig alltför kär för att vi skall behöva sluta på detta sättet.

Du har ingen aning om hur mycket tid det går åt att organisera allt detta.
Vi hade t.ex. häromdagen ett par här hemma hos oss som eventuellt skulle kunna tänka sig att ta över Kent´s "jobb",  och de undrade givetvis – såhär bakom kulisserna –  hur vi har orkat med allt detta under de åren som gått utan avlösning.
Alla brev som t.ex. jag vet att Ursula ständigt får besvara ifrån personer som tror att vi är en informations-central m.m. -  gör mig matt att bara tänka på.

I torsdags hade vi vår jul-lunch och jag tror mig kunna säga att det var den trevligaste lunchen någonsin - full av gemenskap, värme och vänskap. Jag kände mig lycklig, - och likaså gjorde Ursula och Kent.

Kent höll bl.a. ett anförande om den planerade legaliseringen av Carpe Diem och den ökade årsavgiften. Han nämnde också att vi för närvarande har en bra ekonomi med drygt 4000 Euro i kassan samt att den kommande processen med all säkerhet kommer att kosta en del.
Därefter berättade advokaten, Fransisco Weinholtz, om nödvändigheten av och varför vi bör legalisera vår verksamhet.
Detta för att bl.a. säkra klubbens ställning, och då framförallt kassörens, gentemot "Finanças" och övriga myndigheter.
Vidare är det en säkerhet för medlemmarna – och klubben i sin helhet - om t.ex. en olycka eller något annat inträffar på våra möten som t.ex. måste polis-utredas m.m.

Vi kommer att informera om allt detta längre fram när processen så småningom tagit fart.
Det kommer att bli bra Jan, - med tydliga regler, en styrelse samt en bokföringsansvarig revisor mellan Carpe Diem och "Finanças".

Ha det bra, God Jul och ett Gott Nytt 2016 för dig och din familj!
Med vänliga hälsningar,
Inge
______________________________________________________________
8 December 2015 - från Jan Eklund
Fortsättning på det förra inlägget
Carpe Diem-vänner!
Som svar på mitt inlägg till Arbetsgruppen och medarbetarna i Carpe-bloggen har jag fått följande svar i Carpe-bloggen-
(se förra inlägget):
"Bäste Herr Jan & Flera gamla medlemmar!
Arbetsgruppen tackar Er för detta förtjusande inlägg - och så fullt av underliggande negativitet, misstroende och kränknigar.
Arbetsgruppen kommer att på bästa sätt hantera denna situation och
kommentera informationen genom ett Öppet Brev till alla medlemmarna via ett allmänt mailutskick."


Detta föranleder mig till nedanstående kommentar:

Kära vänner,
Ursäkta, men nu höjer jag mina ögonbryn…
Inlägget är skrivet i en anda av positivt intresse och stort engagemang för vår klubb. Hur är det möjligt att utläsa något negativt i denna text?
Låt oss se vad inlägget innehåller:
1.
1. Ett uppriktigt, och berättigat, beröm och tack till AG och medarbetare för utfört arbete för Carpe Diems bästa under 2015.
Jag tillhör en av dem som ofta har givit AG och medarbetare beröm för skickligt utfört arbete, och det med all rätt! Detta går väl inte att missuppfatta denna gång, så här föreligger väl inget problem?
2. Då vår klubb har medlemsavgifter och gästavgifter som ger ett kapital, så är det både naturligt och rimligt att redovisa intäkter, kostnader och eventuella under- eller överskott för medlemmarna. Detta är ett helt normalt förfarande i alla medlemsorganisationer med intäkter och kostnader. Så har vi gjort tidigare och så bör vi fortsätta att göra.
Vi har en kunnig och noggrann kassör, vilket jag kan intyga eftersom vi arbetat tillsammans.
Det är viktigt att varken kassören eller andra ansvariga ska kunna drabbas av ogrundade misstankar om att klubbens ekonomi inte sköts korrekt, vilket kan ske utan redovisning till uppdragsgivarna, d v s medlemmarna. En utförlig redovisning ligger därför i allas intresse; både AG:s och medlemmarnas. För mig som bankman med erfarenheter av styrelseansvar i olika sammanhang är det en självklarhet att så sker.
Att vår klubb, som andra medlemsstyrda och medlemsägda organisationer, redovisar ekonomin för sina medlemmar åtminstone efter varje verksamhetsår, kan väl inte ses som ett problem?
3. En rak och enkel fråga om vilka skäl som finns för att lunchpriserna höjts, och medlemsavgifterna föreslås fördubblas, fast vår klubb har en mycket god ekonomi?
Antingen finns skäl för att göra dessa höjningar, och då är det önskvärt att medlemmarna får ta del av dessa skäl för att ha förståelse för de föreslagna höjningarna. Eller också är skälen inte av den art att medlemmarna finner det angeläget att vidta några höjningar, utan att arbetet även fortsättningsvis ska ske för att medlemmarna får god mat och dryck i trivsam miljö till så låga kostnader som möjligt. Att medlemmarna själva skall besluta om detta är rimligt. Inte heller denna fråga kan väl ses som ett problem?
Så, kära AG, vad är problemet med mitt inlägg som anses vara ”negativt, visa misstroende och t o m innebära kränkningar” av någon (vem?) eller några (vilka?)?
Nej, mina vänner, jag kan inte acceptera denna tolkning av mitt inlägg. Mitt inlägg skall läsas till den text som står där; här finns inga ”underliggande” uppfattningar, utan raka, klara och enkla synpunkter och frågor som vidarebefordras från medlemmar som varit med länge. Och som är glada över att tillhöra en populär och oavbrutet växande klubb för i Algarve boende skandinaver!
Med skickliga medlemmar i AG och som medarbetare; detta skall understrykas!
Jag ser fram emot en förklaring till hur mitt inlägg kan misstolkas så uppenbart. Om Ni alla tyder mitt inlägg på detta sätt så måste jag naturligtvis be om ursäkt och återkomma med ett tydligare inlägg, för annat än en stor beundran för allt det arbete som nedläggs för vårt kära Carpe Diem finns inte, varken från min sida eller någon annan jag känner!
För övrigt ser vi fram emot besked i den information som utlovas i ett öppet brev till medlemmarna, och sänder Er alla
Bästa hälsningar!
Jan
____________________________________________________________

3 December 2015
- från Jan Eklund & flera gamla medlemmar
Information och frågor!
Hej Arbetsgrupp och Medarbetare,
Tack för en mycket trevlig lunch på Belomundo - en utmärkt restaurant för våra ändamål!
God mat och bra service samt en vacker och en för CD passande miljö!
Som vanligt har Ni lyckats bra!
En annan sak. Flera gamla medlemmar har ställt en del frågor till mig
och också framfört några synpunkter.
Att de frågat mig beror på att de känner mig som tidigare kassör
och medlem av AG under flera år.
De är undrande över vår ekonomi, där de tycker att de inte får tillräcklig information
och inte heller förstår varför en höjning av medlemsavgifterna föreslås?
Vi har mycket pengar i kassan, så det finns ingen anledning till högre medlemsavgifter
om inte någon stor investering planeras.
Men om så är ska naturligtvis detta i god tid meddelas medlemmarna
som då har att ta ställning till detta.
Synpunkter har även framförts över de högre lunchkostnaderna, som inte alltid kan motiveras av vad som erbjuds.

Eftersom jag inte kan besvara frågorna eller ta ställning till synpunkterna
så vidarebefordrar jag dessa till Er.
Min egen synpunkt är att klubbens ekonomi skall redovisas för medlemmarna
efter varje verksamhetsår, då intäkter och kostnader skall framgå
tillsammans med aktuellt fonderat kapital.
Så skedde under min tid som kassör och är ett normalt förfarande i all föreningsverksamhet.
Då vår verksamhet bedrivs på ideell grund är det viktigt för Arbetsgruppens
och Medarbetargruppens medlemmar att visa att
inga ersättningar erhålles annat än för erlagda omkostnader.

Ett lämpligt tillfälle att redogöra för ekonomin, och samtidigt fråga medlemmarna om de anser
att medlemsavgiften behöver höjas eller bör ligga fast, är årets sista träff nu i december.
Efter verksamhetsårets avstämning kan sedan full redovisning lämnas i mejl till samtliga
medlemmar som betalat sin medlemsavgift för 2015.

Jag förutsätter, och är övertygad om, att Arbetsgruppen behandlar denna information på ett för medlemmarna förtroendefullt sätt,
och passar samtidigt på att tacka Er alla varmt för ett utomordentligt skickligt arbete
för vår Carpe Diem-klubb under 2015!
De bästa hälsningar,
Jan

KOM: AG:
Bäste Herr Jan & Flera gamla medlemmar!
Arbetsgruppen tackar Er för detta förtjusande inlägg - och så fullt av underliggande negativitet, misstroende och kränknigar.
Arbetsgruppen kommer att på bästa sätt hantera denna situation och
kommentera informationen genom ett Öppet Brev till alla medlemmarna via ett allmänt mailutskick.

____________________________________________________________________________
_

19 September 2015
- från Per & Birgitta Litzén
Hej! Mitt namn är Per Litzén.
Jag och min fru Birgitta har nyligen öppnat en bar/café/restaurang i Tavira.
Vår främsta målgrupp är de nordbor som bor permanent eller tillfälligt i Tavira.
Vi vill vara en mötesplats och "vattenhål" för svenskar,
norrmän, danskar, finländare och islänningar i Tavira med omkrets.
Namnet Nikita är en ordlek som betyder Nordiska klubben i Tavira.

Vi är belägna centralt i Tavira, nära kajen där badbåten till Taviraön avgår.
Vår adress är Rua Dr Parreira 104.
På Nikita kan du fika med en kopp kaffe eller svalka dig med en öl eller ett glas vin.
Är du hungrig så serverar vi lunch kl 12 - 15 och middag kl 19 - 22.
På vår meny finns svenska, brasilianska och portugisiska rätter.
I vår "bakficka" finns det sköna fåtöljer, svenska tidningar och möjlighet att titta på de svenska TV-kanaler.
Vi har en anslagstavla med aktuell information och tips för oss nordbor.
Vi säljer även en del svenska livsmedel som sill och Kalles kaviar.

Vill du beställa en viss maträtt till middag så går det bra, ring oss i god tid.
Du kanske vill arrangera en födelsedagsfest eller annat kalas?
Nikitas lokaler passar utmärkt till fester, du kan hyra en del av eller hela lokalen.
Vi kan laga maten och baka tårtan.
Vår brasilianske kock Sebhastian är skicklig och lagar god mat.

Vårt dagrum; "bakfickan" kan du få disponera om du vill arrangera ett separat möte
eller kanske en studiecirkel eller en språkkurs.
Nikita har öppet alla dagar kl 10.00 - 23.00. Dock ej måndagar.

Välkomna!
Med vänlig hälsningPer & Birgitta Litzén
Rua Dr Parreira 100
8800 Tavira
per.litzen@hotmail.com
tel: 925 143 407

_____________________________________________________________________________
11 September 2015
- från Jack Soifer
Hej alla! Jag heter Jack Soifer, har bott i Albufeira i 12år, och har varit
en av grundarna för CD.
Pga resor, mest för debatter i olika städer o länder, har jag ej kunnat
vara med i luncharna så ofta som önskat.
GRATTIS ARBETSGRUPPEN!!! för det fina arbetet som NI utför!
Det glädjer mig att se CD så stor och med häftiga arrangemang!

Jag är en av de 4pax som representerar SVIV, Svenskar i Världen, i Portugal.
Pga mina böcker samt spalter i Portugisiska tidningar och min aktivitet i flera
regionella arbetsgivarföreningar, har jag ett bra kontaktnät med myndigheterna.
Såsom ni läst i dagens brev, kan CD inte svara alla frågor som kommer in från Er.
För de som önskar, kan SVIV hjälpa till med tips om läkare, advokater, mm.
Eller, som i mitt fall, ringa till nån som jag känner som hjälper till, kanske kostnadsfritt.


Jag tillhör en int'l vandringsgrupp som njuter av en härlig lunch efter guidade vandringar,
ca. 10 till 14km varje Torsdag.
Vi har bl.a. ett tyskt par, ett franskt, ett kanadensiskt, ett amerikanskt och tom ett svenskt par,
förutom många aktiva eller fd småföretagare och hotellchefer.
Vill nån prova nångång, kostar det ingeting, bara lunchen ca.10e .

Pga mina föreningsengagemang, får jag många inbjudningar till kostnadsfria cocktails
där jag får gärna ta med ett eller max två par gäster åt gången. De flesta är småföretagare,
musiker, hotellchefer, mm.

Eftersom jag sitter i rådet för en regionell- o en nationell tidning, kan jag vidarebefordra
edra kontakt, om nån har nåt viktigt att säga.
Ring gärna, om du behöver nåt eller vill vet mer. Eller vill komma i kontakt med portugiser
som har jobbat utomlands eller är chefer i turistnäringen.
TREVLIG HÖST, CARPE DIEM!!!
Jack Soifer
Tel. 289.513388
Mail. jackfer@sapo.pt
____________________________________________________________________________
_
3 September 2015
- från Susanne Nilsson
Hej alla Capare!
Susanne heter jag och just flyttat hit till Luz,Lagos.
Jag har besltat mig för att pröva på livet här på Algarvekusten
och har tagit ett ledigt år från mitt arbete och mitt företag hemma i Sverige!
Jag är tapetserare ,stoppar och klär om möbler,och inredare.
Min önskan är att kunna vara verksam här på Algarvekusten på en lagom nivå!
Har arb som möbeltapetserare i 25 år och haft min atelje i Bromma i Stockholm,
för er som känner till Stockholm.
Jag köpte min lägenhet för ca ett år sedan och har sen dess åkt
skyttetrafik mellan Sverige och Portugal.
Jag har idag ansökt om att bli medlem i Carpediem för jag tycker det vore
väldigt roligt att få kontakt med andra skandinavier för olika slags
sammankomster men det vore även kul om någon av er bor i närheten
eller känner nån som bor i närheten av Luz för t ex promenader eller annat.
Tror att jag känner till min by med dess omgivning ganska väl
så om någon av er vill få lite tips eller annat så hjälper jag gärna till.
Här finns ju fantastiska promenadvägar för er som gillar att ta långpromenader!
Och även om ni har vänner som tänker sig semestra i Lagos eller Luz
så annordnar jag gärna promenader med lunch eller fika.
Vore jättekul att höra ifrån er andra medlemmar och ses och höra hur ni har det
och hur ni löst saker o ting som dykt upp i era nya eller
gamla liv här på Algarvekusten, som för övrigt är fantastisk.
Kul att få dela med sig och ta del av olika utflykter som jag o ni har gjort.
Soliga hälsningar Susanne Nilsson
zebrasus@gmail.com
____________________________________________________________________________
_
5 Juni 2015
- från Louisa A (okänd)
Re: Kan ni bara svara?
Hej! Jag har skickat några mejl utan svar. Jag undrar om de finns nån aktivitet till den 6 Juni?
Tack. Mvh Louisa A

KOM: AG:
Hej Louise,
Det första mejlet vi sett som du skickat till denna adressen skickade du igår kväll 11:40.
Carpe Diem har sommaruppehåll fram till Oktober och följaktligen ingen aktivitet för den 6:e Juni, - beklagar.
_________________________________________________________________________
12 April 2015
- från // Ingrid Riis
Subject: Länkar
Jag har till min förvåning upptäkt att länken till sjukvårdskliniken i Portimao är borttagen?
Varför?
Jag har fått flera mail och telefonsamtal från medlemmar som undrar vad har hänt?
Jag har hänvisat flera att gå via Carpes hemsida så finner man deras telefon och adress.
Jag har dock fått mail om att man inte kan hitta deras uppgifter.
Då gick jag själv in och tittade och det verkar stämma.
Jag har därefter kontaktat Armin och han hade ingen aning om att det skulle ha varit borttagit och inte fått något meddelande.
Jag utgår från att ett misstag har begåtts då det är av största vikt att vi som önskar
kan vända om till svensktalande läkare i vår närhet.
Ingrid Riis

KOM. AG.:
Vi har inte tidigare lagt in någon link - på CD´s websida till "sjukvårdskliniken" då deras websida till Portimão-kliniken i Februari inte var uppdaterad
(- endast till Faro-kliniken).
Däremot inkluderade vi en PDF. med information om kliniken i samband med uttskicket med Smileboxen/bilderna från Alla Hjärtansdags-lunchen till alla medlemmar
- den 14. Februari 2015
"Det var många som under lunchen frågade om den nya kliniken Gago Leiria Portimão,
Här kommer det lite information och kontaktuppgifterna till kliniken."


Förrutom detta vill vi påpeka är det inte CD´s "skyldighet" att informera om dylikt - då vi endast är en Lunch-klubb som arbeter ideellt men önskar ändå i möljigaste mån informera ... då tid och möjlighet gives.

Ps. Juni 2015 - linken till kliniken finns NU på vår websida!
________________________________________________________________
13 Januari 2015 -
från // Sven och Maria
Hej, Glada blev vi när vi hittade Carpe Diem Algarve.
Vi är i startgroparna för att flytta ner till Algarvekusten under 2016
och har funderat mycket över hur vi ska få ett nytt socialt liv där.
Hela er webb genomsyras av vänliga, roliga och intressanta människor
och aktiviteter. Vad härligt! Vi är själva golfspelande och tycker om
att göra olika aktiviteter som restaurangbesök, båtturer, konst och
muséer, studiebesök, sportevenemang allt i vänners sällskap.

Det skulle vara både intressant och roligt att här på webben få läsa
om något pars hela flytt till Algarvekusten från idé till genomförande.
Kanske någon vill maila oss direkt och berätta. Gör det i så fall på vår
mail
vvw_22@hotmail.com (två enkla v och sedan ett dubbel w samt
understreck 22@hotmail.com).

Vi ser fram emot att följa er webbplats och ansluta oss till klubben
Carpe Diem när vi väl är på plats.
Med vänliga hälsningar Sven och Maria
KOM. AG - Tack för det! - Sven & Maria - ni är så Välkomna!
____________________________________________________________________________
2 Juni 2014 - från // Leona Sandesjö
Hej vi håller på att köpa hus i Carvoeiro,
tänkte höra med er om ni vet någon bra bygg firma runt omkring i det här området
som kan göra mindre jobb inomhus .
När vi väl har köpt huset klart och kommer att installera oss där nere skulle det vara jätteroligt
att kunna få ha möjligheten att träffa er någon gång för att höra lite mer om
Carpe Diem och om det finns möjlighet att vara delaktig
Varma hälsningar, Leona Sandesjö

KOM. AG - Anmäl dig/er till Carpe Diem enligt:
http://carpediem-algarve.com/
-se under Kalendarium, så kommer ni med på vår mailinglista
och får information om våra luncher.

__________________________________________________________________________

25 Maj 2014 -
från // Bosse Aspegren
Hej
Läste om er i Portugal
OCH KAN INTE UTAN ATT BLI BERÖRD GRATULERA ER
TILL EN TREVLIG TILLVARO OCH EN SPÄNNANDE VISTELSE I PORTUGAL
Funderar starkt själv på att inom några år tillbringa min tid i ett sydligare land
Måste ochså berömma den fina hemsidan (har själv ingen hemsida för mitt företag).
Bästa hälsningar, Bosse Aspegren

KOM. AG - Trevligt att du skriver till oss och vi hoppas att någon gång
få se Dig på Carpe Diem.

_____________________________________________________________________

Carpe Diem´s Mars Lunch - Till Smileboxen:
Tack för en jättetrevlig bildkavalkad.
Annegret och Hans (Karsbrink&Nyrén)
___________________________________________________________________________

14. Mars 2014 -
från // Svein Dolven
EN FANTASTISK CARPE-LUNSJ!
Torsdag 13. Mars var det CD-lunsj – den vil gå ned i historien som den beste noensinne!
Hotel- og restaurantskolen i Faro serverte et gourmet-måltid, seremonimester Kent
ledet det hele med sedvanlig profesjonalitet, og vi fikk snakke sammen uten å bli avbrutt!!!
– fritt for alle innslag og avbrudd som mange av de tidligere lunsjene har vært preget av.
Helt strålende!
Hilsen Svein D.
___________________________________________________________________________

17. December 2013 -
från // Inger Lindroth o Lars Sylvin
Tack för en mycket trevlig jullunch och för allt ni gör för att vi andra skall trivas.
Vi är ganska nya medlemmar och finner det fantastiskt att kunna ha ett svenskt nätverk så nära oss även om vi är långt från Sverige.
Förmånen att hitta nya bekantskaper genom Carpe Diem ger oss många möjligheter.
Stort tack till alla eldsjälar och vi önskar er också en God Jul och Ett Gott Nytt År. Ser fram emot nyårsfesten.
Inger Lindroth o Lars Sylvin
___________________________________________________________________________

28. Oktober 2013 -
från // Barbara Fellgiebel
Fr. o. m. årsskiftet kommer alla 50- och 1 000 kronors sedlar UTAN METALLREMSA att bli ogiltiga!!!
Kanske finns det en del sådan i olika bankfack....!?

___________________________________________________________________________
3. November 2013
- från // Jan Eklund


___________________________________________________________________________

28. Oktober 2013
- från // Yvonne Liljestrand
Hej!
Först ett tack för det fina bildspelet från oktober lunchen samt trevligt utformad inbjudan till novembers evenemang!
Jag undrar om någon kan tipsa om bra kurs i portugisiska? Har funnit några olika företag i Faro som erbjuder lektioner men svårt att veta vilken man ska välja!?
Hälsningar Yvonne Liljestrand

___________________________________________________________________________
11. Oktober 2013 - från // Jan Eklund
Höstens första klubbträff gick av stapeln i lilla byn Pata vid väg 125. Lokaliteten mitt i Algarve var väl vald, och medlemmar från både öst och väst möttes i glädjefylld och trivsam samvaro efter sommaruppehållet. Restauranten var både trevlig och mysig, och all information från Kent, Ursula och vår alltid välvillige trubadur Lennart hördes utmärkt av alla trots uppdelningen i två matsalar.

Jag överraskades av det stora antalet nya medlemmar som anmält närvaro och som verkade uppriktigt glada över att få deltaga i denna Carpe Diem-sammankomst. Antalet gäster var begränsat på grund av restaurantens kapacitet, men det färre antalet gjorde att trivseln ökade i minglet och samvaron. Sammantaget en mycket trivsam sammankomst, och mitt tack till Arbetsgruppen för planering och genomförande är uppriktigt och stort!

I ärlighetens namn tycker jag dock att restauranten borde ha serverat större portioner och serverat sallad till maten då priset var så högt. Potatischips är heller inte mitt förstaval hur potatisen bör serveras. Vid mitt bord fick vi mycket god service, men jag hörde att flera bord inte fick maten serverad förrän strax före kl 15, vilket naturligtvis inte är godkänt. Förhoppningsvis faller alla bitar på plats till novemberlunchen, som jag med vanlig entusiasm ser fram emot!

Personliga intryck från Jan Eklund.
___________________________________________________________________________

26. September 2013 - från // Ulla Thunberg & Dick Pettersson
Hej! Vi uppskattar verkligen det arbete som ni i Arbetsgruppen gör.
Har inte varit med så länge men har hittills varje gång träffat
trevliga människor och skapat nya bekantskaper.
Kan hålla med om att det kanske blir ganska hög volym när vi är så många som samlas
men det är alltid mycket trevligt.
Det är kanske idé att se om det går att organisera CD på något annat sätt?
Bra information och trevlig underhållning är också bra och trevligt att vi ges tillfälle
att "lära" av varandra.  

Ett stort TACK till Arbetsgruppen!
Med vänliga hälsningar Ulla Thunberg & Dick Pettersson

___________________________________________________________________________
25. September 2013
- från //Jan Eklund
Arbetsgruppen gör ett suveränt arbete, och det är egentligen märkligt att Ni lyckas arrangera den ena härliga sammankomsten efter den andra, trots att vi blir allt fler.
Och skälet till att vi blir allt fler är just att Ni arrangerar tillställningar som är så trevliga;
med uppskattad, rent professionell underhållning med i förekommande fall intressant information samt tid för trivsamma samtal och möten vid drink och mellan alla inslag.
Vi håller våra tummar för att Ni ska orka fortsätta, och har förståelse för att Ni vill anlita utomstående.
___________________________________________________________________________
23. September 2013
- från //Borgny og Svein Berglund
HEI! Først en stor takk til arbeidsgruppen som gjør så stor innsats for at vi skal møtes
og ha det hyggelig sammen.
Vi to nordmenn - Borgny og Svein Berglund - er som trekkfuglene,
vi drar sydover hvert år når høsten kommer her nord.
Etter en fin sommer i Norge, ser vi frem til et halvt år i Portugal.
Vi gleder oss til Carpe Diem i november.
For oss er det helt ok om det blir en lett skandinavisk blanding, og en stor gruppe -
men er enig i at lydnivået ofte ødelegger for den gode samtalen.
Det må da finnes lokaler som ikke har så høy akustikk.
Kapteinen på laget skrur også gjerne volumet litt for høyt..

Lykke til med videre arrangementer - på gjensyn,
hilsen Borgny og Svein Berglund

___________________________________________________________________________
26. April 2013
- från //Sten Gibeck
Här är mina reflexioner och synpunkter:
Beträffande kostnaden för lunch så tycker jag nog att € 20 är helt OK.
Man måste betänka att det är ett stort åtagande att ta emot så många för lunch.

Antalet på luncherna är dock ett större problem.
Jag har hört från flera att man tycker att vi är för många och att ljudnivån blir så hög
att det är svårt att föra en vettig konversation.
Av den anledningen är det flera som ibland avstår från att komma.
Jag tror att man skall diskutera att ev. dela upp luncherna och maximera antalet deltagare
per lunch till ex. 50 personer och i stället ha 2 luncher per månad.
När man anmäler sig till månadens lunch så anger man vilken man vill gå på.
Detta kan dock tynga arbetet i arbetsgruppen varför man kanske skulle
behöva utöka den med ett par personer.
Kom. AG - Vi förstår att avsikten är god - men nuvarande Arbetsgrupp varken vill
eller har möjlighet att arrangera mer än 1 (en) Carpe Diem-LUNCH per månad -
med eller utan fler Arbetsgrupps-medlemmar. Undantag kan ev. göras vid
speciellt tillfälle.

Jag tycker dock att det vore synd att dela upp CD i en för Norrmän och en för Svenskar.

Vi har nu en "Golfsektion" - Golf Swings - som varit lyckad.
Vi har varit 20 personer per spelomgång och har totalt spelat 12 omgångar
och alla vill fortsätta. Det har också lätt till spontangolf mellan deltagarna
vilket också varit syftet. Jag skulle kunna tänka mig att det också finns intresse
för en "Vandringssektion" och en "Bridgesektion" och kanske någon eller några till.
Margit och jag skulle vara intresserade av vandringar och vi vet fler som är.
Kom. AG. - Nuvarande Arbetsgrupp tycker detta är ett bra idé om intresse
finns bland medlemmarna. Information om en "Vandringssektion" och en
"Bridgesektion" - eller annan "Sektion" - kan läggas ut på vår websida.
Dessa "sektioner" skulle då skötas av en medlem i Carpe Diem,
precis som Sten sköter "Golfsektionen" - Golf Swings.

Frågan om reklam och stöd för ex. Lions är ganska komplicerad.
Själv är jag och flera med mig med i Rotary och tycker kanske att även Rotary skall stöttas.
Nu är jag inte så säker på att någon av Rotaryklubbarna skulle komma på den idén, men det är en principiell fråga.
Kom. AG. - Nuvarande Arbetsgrupp har beslutat att stödja LIONS CLUB de Loulé .
Nuvarande Arbetsgrupp har beslutat att, för närvarande, inte stödja annan
Charity-verksamhet.


Skall vår hemsida respektive medlemsregister användas för annan info eller reklam?
De flesta organisationer väljer att vara synnerligen restriktiva.
Jag föreslår att Arbetsgruppen diskuterar detta vidare.
Kom. AG. - Nuvarande Arbetsgrupp har beslutat att Carpe Diem och
CD´s websida/hemsida skall verka för, att i mån av tid och möjlighet, ge information
som kan vara av nytta eller nöje - eller på annat sätt gagna medlemmarna.

Nuvarande Arbetsgrupp har beslutat att INTE lämna ut Medlemslistorna
till annan person eller organisation.
Alla utskick, såsom diverse inbjudningar etc., görs via Arbetsgruppen.


Det här var bara några av mina synpunkter och men det finns säkert många som vill tycka till.
Om vi bara fortsätter med luncherna som tidigare så är jag rädd att intresset för CD
kan börja svalna, vilket verkligen vore synd.
CD har och kan fortsättningsvis vara en viktig institution för oss Nordbor
som bor del- eller heltid i Algarve. // Bästa hälsningar Sten
____________________________________________________________________________________
25. April 2013 - från //Theo de Jager
Funderingar av en medlem sedan lång tid
Som medlem sedan lång tid i vad som nu blivit Carpe Diem känner jag ett behov att reagera på
kommentarer från vissa medlemmar.
Jag flyttade till Algarve för över 20 år sedan och det har alltid varit ett nöje att möta
skandinavier, utbyta och dela erfarenheter, erhålla värdefull information, umgås
och träffa nya vänner.

Så småningom blev CD en strukturerad klubb med en fungerande Arbetsgrupp som inte bara
organiserar luncher, men också andra aktiviter såsom golf, föredrag om ting som är till nytta för oss som bor här, inte minst alla nyinflyttade.
CD stödjer skandnaviska konstnärer som vill ställa ut härnere och även LIONS Club de Loulé
som uträttar mycket för att hjälpa människor i närområdet.

Regelbundna ändringar i Arbetsgruppens sammansättning borgar för en levande och
initiativrik grupp människor, som alla arbetar för att våra luncher ska bli trevliga och givande.
Attraktivt för både etablerade och nyanlända skandinavier.

Arbetsgruppen använder sin tid och kreativitet för att CD ska fungera.
Allt detta på frivillig basis utan någon som helst ersättning,

Tack vare den mycket uppskattade arbetsinsats av Ursula Beckman har nu
CD sin egen hemsida, med många valmöjligheter för nya och gamla medlemmar.

De medlemmar som har åsikter om sättet som arbetsgruppen sköter sina åtaganden,
tycker jag ska ingå i densamma för att söka support för sina idéer.
Det finns regelbundet vakanser att fylla för kreativa medlemmar.

På detta sätt kan CD fortsätta att vara en dynamisk klubb, en mötesplats för ”gamla”
och kommande medlemmar, där vi alla som bosatt oss i ett nytt land, kan träffas för att bistå varandra.

Avslutningsvis vill jag tacka Ursula, Arbetsgruppen och Medhjälpare
för deras fortlöpande insats och entusiasm. //Theo de Jager
_______________________________________________________________________________________
25. April 2013 - Kom. AG - på förekommande anledning.

Se: NOTICE BOARD - Priser & CD Kassan

_______________________________________________________________________________________
24. April 2013 - från //Sixten Lindholm och Mona Gustafsson
Vi tycker att det man får på de restauranger vi hitintills har gästat är alldeles för dyrt.
Vi äter lunch varje dag när vi är i Portugal, förrätt, huvudrätt med 1/2 liter vin,
efterrätt och kaffe för 7.50 Euro. per person.
Vi kommer inte  fortsättningsvis att delta i luncher som kostar 20 Euro.

Förslag:
Dela på gruppen: Norrmän och Svenskar, då kan det bli gripbart att lära känna dem som man har vid sitt bord.
Kom. AG - Nuvarande Arbetsgrupp kommer INTE att dela på Norrmän och Svenskar!
Gemenskapen är naturligtvis värt väldigt mycket.
Vi kommer fortsättningsvis att betala årsavgiften till CM för få delta i Carpe golfen.
Landskamper i golf mellan Norge och Sverige ser vi fram emot.
Det vore intressant att veta om det finns andra medlemmar som har en liknande uppfattning.
Bästa hälsningar//Sixten och Mona
_______________________________________________________________________________________
20. April 2013 (muntligt) från //Aune Häggström
Tackade gjorde denna mustiga Superkvinna på 87
för informationen ang. utställningen på Ocean Drive. "Det verkar kul", sa Aune!
_______________________________________________________________________________________
18. April 2013 - från //Sixten Lindholm och Mona Gustafsson
Betr. - LIONS Art Exhibition -

Carpe Diem har ett antal medlemmar, Mona och Jag Sixten är två av dem.
Vi betalar en medlemsavgift till föreningen för att få information om
kommande Carpe-luncher.
Något utöver detta skall vi inte blanda in i vår förening.
Aktiviteter utöver våra egna, får de själva arbeta för och marknadsföra.
Bästa hälsningar //Sixten Lindholm och Mona Gustavsson
Kom. AG. - Nuvarande Arbetsgrupp har beslutat att stödja LIONS CLUB de Loulé
med utskick via mail till CD-medlemmar, beträffande diverse evengemang
arrangerade av LIONS CLUB de Loulé.
_________________________________________________________________________________________________________
15. Februari 2013 - från //Monica och Jan Eklund
Betr. Februarilunchen på Abrigo da Montanha

Tack, kära Arbetsgrupp och Medarbetare, för ännu ett genomtänkt och väl genomfört arrangemang!
Ett särskilt stort tack till Kent, som ensam höll i trådarna för att förmedla både underhållning och information! Som alltid gjorde Du det med både gott och glatt humör samt perfektion
- få klarar detta lika bra.

Ursulas geniala förmåga att alltid genomföra sina omfattande uppgifter med största
möjliga professionalism är alltid imponerande, och att möta söta Inges charmiga
och strålande glada uppsyn vid entrén lägger ribban för gott humör och trivsel på högsta nivå redan från början!

Gildos restaurant har ett utmärkt vackert läge, och ambitionerna att ge oss valuta för resan till
bergets topp och vår entréslant var stora, så det var synd att alla bitar inte riktigt föll på plats.
Kanske var vi väl många att ta hand om, hela 78 gäster, men trivseln vi känner i vår krets
visades i så högljudda samtal att vår ceremonimästare Kent ibland knappt hördes trots sin mikrofon.

Som alltid en härlig samvaro med gamla och nya vänner!
Nu ser jag fram emot vårt samkväm i mars! //Monica och Jan
___________________________________________________________________________________
12. Oktober 2012 - från //Monica och Jan Eklund
Betr. Oktoberlunchen på Monte da Eira
Gårdagens Lunchträff .....blev en fullträff!

Varmt tack till alla Er som lagt ner tid på idéer, planering, förhandlingar, förberedelser, utformningar, utskrifter, bokningar och genomförandet (ekonomiansvaret, musikanläggningen, värdskapet, föredrag, uppträdande, sång, musik)
- ja, allt det som tillsammans gav så många så mycket!
Vi vet hur mycket arbete som ligger bakom, så vi är mycket imponerade!
Naturligtvis kräver de olika uppgifterna olika insatser; de flesta mycket slit,
andra en stor talang, men alla insatser tillsammans gav helheten
- och den tycker vi blev en upplevelse.

Det blev en fantastiskt trevlig och trivsam eftermiddag tillsammans med
många gamla och nya vänner. En dag att minnas!
Så tack kära Arbetsgrupp och Medarbetare för att Ni har intresse av att ge oss alla
så utomordentligt proffsiga tillställningar.
Ni gjorde så vi alla fångade dagen den 11 oktober 2012. Carpe Diem kan inte beskrivas bättre!
Varma hälsningar till Er alla! //Monica och Jan
_______________________________________________________________________________________
1 Februari 2012 - från //
Ingrid Riis
Varför kommer inte vi?
Vi har varit på 2 st luncher och varför väljer vi att avstå och vad hade vi för förväntningar som nyinflyttade till Portugal.
Jo, vi trodde att det skulle finnas någon tid för att utbyta information om vad vi bör tänka på.
Det borde finnas 15 min avsatt  tid till allmänna tips eller en sida där vi kan tipsa varandra på vad bör du tänka på som nyinflyttad.
Visst träffade vi personer som vi har fortsatt att umgås med men det finns så mycket mer.
Vet i om det finns någnon svensk läkare?
Finns det någon svensk tandläkare? (det finns det faktiskt)
Hur gjorde ni för att få NHR? (slippa betala Deloitte nästa 40 000:-, det går att göra detta på egen hand för 0:-)
Som sagt det går att med enkla medel bistå varandra, eller hur?
Hälsningar Ingrid Riis
KOM. AG: Hej Ingrid!
Ledsen att ni väljer att avstå från lunchen.
Carpe Diems syfte är:
Att ge medlemmarna möjlighet att träffas en gång i månaden, oktober - maj,
för att inta en gemensam lunch under trevliga former och trivsam samvaro.

Back to content | Back to main menu