Carpe Diem Algarve

Go to content

Main menu

Ersättningar till AG

NOTICE BOARD

Fr.o.m. Oktober 2013
Bensinersättning till Arbetsgruppens medlemmar vid bilresor i samband med organisering av luncher etc. har
tidigare endast ersatts vid vissa tillfällen, men kommer fr.o.m. Oktober 2013 att ersättas.


Fr.o.m. November 2014
kommer Arbetsgruppen, som lagt ner
många timmars arbete med
att få till stånd de olika luncherna, att ersättas med
kostnaden för respektive lunch.


Fr.o.m. 2016
kommer Arbetsgruppen, som lagt ner
många timmars arbete med att få till stånd
de olika luncherna, EJ att betala medlemsavgift.


KOM IHÅG att Arbetsgruppen
och Medarbetarna arbetar
på ideell basis
utan övrig ersättning för sitt arbete.


SE; Priser & CD Kassan

 
Back to content | Back to main menu