Carpe Diem Algarve

Go to content

Main menu

Priser & CD Kassan

NOTICE BOARD

Priser & CD Kassan
På förekommande anledning:
"Vart tar alla pengarna vägen?"

De priser som medlemmarna betalar för luncher etc. är de faktiska priser
som restaurangerna tar ut per person.
Inget tillägg av något slag läggs på dessa priser.
Undantag görs vid vissa tillfällen då dricks till restaurangen
läggs in i priset för lunchen.


- Inkomster till Kassan består av Medlemsavgifter samt Gästavgifter - för dem som EJ önskar betala medlemsavgiften.

- Utgifter består i kostnader för klubbens verksamhet såsom skrivarbläck & papper till sångblad, skyltar,
namnbrickor med därtill hörande matrial; plastificering mm.
Därtill kommer inköp av diverse kontorsmatrial och maskiner; plastificerings- och skärmaskin.
Andra kostnader är den årliga betalningen av CD´s webplats på nätet samt ev. inköp av datorprogram.

Klubben har även köpt in en ny och mer avancerad musikanläggning med bl.a. bättre ljudkvalitet
och två sladdlösa mikrofoner.


Fr.o.m. Oktober 2013
Bensinersättning till Arbetsgruppens medlemmar vid bilresor i samband med organisering av luncher etc. har
tidigare endast ersatts vid vissa tillfällen, men kommer fr.o.m. Oktober 2013 att ersättas.

Fr.o.m. November 2014
kommer Arbetsgruppen, som lagt ner
många timmars arbete med
att få till stånd de olika luncherna att ersättas med
kostnaden för respektive lunch.

Fr.o.m. 2016
kommer Arbetsgruppen, som lagt ner
många timmars arbete med att få till stånd
de olika luncherna, EJ att betala medlemsavgift.
KOM IHÅG att Arbetsgruppen
och Medarbetarna arbetar
på ideell basis
utan övrig ersättning för sitt arbete.
Resten av Kassan går oavkortat tillbaka till medlemmarna

i form av diverse "Extras" för att förgylla vissa luncher etc.

Vid Alla Hjärtans Dags luncherna - en Ros
till alla närvarande,
i Maj 2012 Våravslutningen - en Blomsterkrans
till alla närvarande
och till Julluncherna i December 2011 och 2012-
en liten Julklapp till alla närvarande.
Blommor till begravningar, speciella födelsedagar och vid Arbetsgrupps-medlemmars avgång
som Tack för stor arbetsinsats, tid och intresse.

Kassan skjuter även vid vissa tillfällen till pengar för att måltidspriset inte skall bli för högt -
t.ex för att kunna inkludera en Välkomstdrink.
Ätbara Påskdekorationer på borden - Påsken 2012,
Extra Espumante - vid CD´s Nyårsfirande 2011-2012 i Tavira
och vid varje Jullunch; Glögg och Pepparkakor, är också exempel på "extras" som CD-Kassan betalat.


Carpe Diem´s förutvarande kassör, Jan Eklund, är en erfaren banktjänsteman och Carpe Diem´s nuvarande kassör,
Inge Ringborn, har stor och lång erfarenhet som fartygskassörska på större fartyg med 1000-tals passagerare och anställda.

Önskar någon medlem inspektera
Carpe Diem´s redovisning,
finns denna att tillgå för granskning vid varje möte,
luncher eller middagar,
då den alltid medhavs av Kassör Inge Ringborn.


Med vänlig hälsning,
ArbetsgruppenBack to content | Back to main menu