Carpe Diem Algarve

Go to content

Main menu

Vad är Carpe Diem?


Carpe Diem är en ideell klubb
för personer som talar ett skandinaviskt språk.
Carpe Diem är verksam i Algarve, Portugal och är öppen för både män och kvinnor.


Syfte
Att ge Medlemmarna möjlighet att träffas en gång i månaden Oktober - Maj,
för att inta en gemensam lunch eller vid speciella tillfällen en middag,
under trevliga och trivsamma former
samt att sinsemellan skapa kontakter för vidare information
och samvaro t.ex. i mindre grupper.

Carpe Diem skall verka för, att i mån av tid och möjlighet, ge information
som kan vara till nytta eller nöje - eller på annat sätt gagna medlemmarna.


Medlemmar
Medborgare i och från de skandinaviska länderna som bor,
eller besöker Portugal i allmänhet och Algarve i synnerhet
samt skandinavisktalande personer från andra länder.

Undantag göres för icke-skandinavisktalande med skandinavisk partner.

En medlemsförteckning utvisande namn, ort, mailadress och telefonnummer
samt nationalitet och erlagd medlemsavgift skall hållas aktuell.


Medlemsavgift
Medlemsavgiften för 2017 är Euro 20.-
(per person)
och den är obligatorisk.

Medlemsavgiften för 2017 kan betalas vid någon av
mötena Januari - December 2017
eller genom inbetalning till klubbens bankkonto:

Millennium Banken
Konto No. 45422662391
Kontonamn: Ingeborg J. A. Ringborn

Betalning inom Portugal
NIB: 003300004542266239105
Betalningar utifrån Portugal
IBAN: PT50003300004542266239105
BIC/Swift: BCOMPTPL


OBS!
Den person som vid årsskiftet 2016 - 2017 icke erlagt
Medlemsavgiften för 2015
kommer att strykas från Carpe Diem-listan efter
1:a årsmötet den 19:e Januari 2017 och i fortsättningen EJ
erhålla Inbjudningar eller annan Information via mailutskick.


Om Du har några frågor angående betalning
av medlemsavgiften vg. kontakta

inge@carpediem-algarve.com


Den person eller gäst som EJ önskar betala Medlemsavgift
erläggs en Gästavgift på f.n. € 5.- per möte.

OBS!
Du som önskar bli Medlem måste först registrera Dig.
Anmäl Dig med namn, ort, mailadress, telefonnummer och nationalitet till:

info@carpediem-algarve.com
                      
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                              
Mötesverksamhet
Normalt arrangeras en lunch, eller vid speciella tillfällen en middag,
den första eller den andra Torsdagen varje månad
- någon månad kan detta schema variera -
med undantag av sommarmånaderna Juni, Juli, Augusti och September,
i en restaurang som är trivsam och serverar god mat och dryck.

Före måltiden skall avsättas en halvtimme för mingel och
eventuellt eget inköp av drink.
Mötena leds av en person ur Arbetsgruppen* eller om denne har förhinder,
av annan person utsedd av Arbetsgruppen.
Carpe Diems bordsvisa, skriven av biskop Franz Michael Franzén,
inleder måltiderna i unison sång.


I samband med mötena skall möjlighet till underhållning finnas,
samt om skäl föreligger, intressant information lämnas
och/eller givande föredrag kunna hållas.
Om medlem, eller annan gäst, önskar begära ordet i något allmängiltigt ärende,
skall detta anmälas till Arbetsgruppen i god tid före kommande möte.


Mötesdeltagare
Klubbens möten är tillgängliga för Medlemmar
- samt Gäster oavsett nationalitet och språk -
som i tid anmält sitt deltagande och kunnat beredas plats.
Gäster är välkomna till klubbens möten
mot en besöksavgift av f.n. € 5.- vid varje bevistat möte.   


Organisation
Klubbens mötesverksamhet administreras, planeras, organiseras och arrangeras
av en Arbetsgrupp - med hjälp av Medarbetare.
Arbetsgruppen och Medarbetarna arbetar på ideell basis utan ersättning.  
Arbetsgruppen och Medarbetarna kompenseras i samband med kostnader
för klubbens verksamhet.
För närvarande består Arbetsgruppen av fem personer.
                                                               

Beslut
Arbetsgruppen kan fatta beslut inom sitt uppdrag att erbjuda Medlemmar och Gäster
samvaro i enlighet med klubbens syfte och därmed nödvändig administration.
Arbetsgruppen skall eftersträva att fatta beslut i consensus, i annat fall med majoritet.
Arbetsgruppen föreslår medlemmarna att fatta beslut i frågor och
ärenden som skiljer sig från den löpande verksamheten,
genom att svara på eventuella enkäter som distribueras via mailutskick.


Information
Medlemmarna får information på vår websida och genom mailutskick.OBS! Extra
Vad är INTE Carpe Diem!
- se link till
VIKTIGT! - CD är INTE en allmän Informationsbyrå -Back to content | Back to main menu